ساعت کاری 8:00-20:00

آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز

09198190989

خشک کن میوه مدل Rg60B️