ساعت کاری 8:00-20:00

آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز

0989 819 0919

خشک کن میوه مدل Rg60B️